„Singura modalitate de a ne asuma responsabilitatea directă pentru emisiile noastre este de a permite ca aceeași cantitate de poluanți să nu fie eliminată din aer în alte părți ale lumii. Pe scurt, o compensăm.”
(Martin Wright, Guardian Sustainable Business)

Neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon este un element esențial al sustenabilității ecologice. – (L A. R)

Info

Impresszum

Impresszum - OurOffset Nonprofit LLC - RomâniaProprietarul site-ului:

Nume: OurOffset Nonprofit LLC.
Locație: 9600 Sárvár, Alkotmány u. 69. 1. etaj. 8. Ungaria
Numărul de înregistrare al societății: 18-09-114028
EUID (Identificatorul unic european): HUOCCSZ. 18-09-114028
Număr de identificare fiscală: 26796123-1-18
Număr de identificare fiscală UE: HU26796123
Persoană împuternicită să reprezinte: Rampasek A. László
Banca titularului de cont: K&H Bank Zrt.
Detalii bancare:
Numărul de cont (HUF): 10404845-50526853-54491007
Număr IBAN: HU75 10404845-50526853-54491007
Cont în valută (EUR): 10404845-50526853-54491014
Număr IBAN: HU80 10404845-50526853-54491014
Cod SWIFT: OKHB HU HB

Proprietarul/operatorul site-ului web:
OurOffset Nonprofit LLC.

Adresă poștală: office(@)ouroffset.com
Contact: Attila Demeter
Telefon: +36 1 227 3846
E-mail: info(@)ouroffset.com
Internet: www.ouroffset.com

Anterior: 2013 – 2019 OurOffset Ltd.

Informațiile, documentele sau alte materiale scrise afișate pe acest site sunt publicate în numele OurOffset Nonprofit LLC.

OurOffset Nonprofit LLC. vă informează că, prin navigarea pe site-ul său, sunteți de acord să vă supuneți următorilor termeni și condiții:
Site-urile OurOffset Nonprofit LLC. sau orice parte a conținutului său sunt protejate prin drepturi de autor. OurOffset Nonprofit LLC. este unicul proprietar al drepturilor asupra conținutului acestui site web sau asupra oricărui conținut al acestuia, sau asupra oricărei părți a acestuia.

Logo-ul OurOffset și numele de marcă OurOffset sunt mărci comerciale ale OurOffset Nonprofit LLC.

Textele și imaginile publicate pe site pot fi utilizate și citate gratuit în scopuri educaționale, de sensibilizare și de informare, dar autorul trebuie să fie menționat și sursa trebuie să fie Ouroffset.com.

Excepție de la această regulă fac articolele a căror sursă este Agenția maghiară de știri Zrt. (Sursa: ouroffset/mti cu atribuirea atribuțiilor). Acestea nu pot fi publicate, difuzate sau transmise sub nicio formă sau prin niciun mijloc, integral sau parțial, sau stocate într-un computer, pe niciun suport, în forma originală sau transcrisă, decât pentru uz personal și necomercial.

Conținutul site-urilor OurOffset Nonprofit LLC. este furnizat “ca atare”, fără modificări. Modificările pot fi făcute pe site-urile web fără știrea sau controlul OurOffset Nonprofit LLC. și, cu excepția cazului în care legea prevede altfel, OurOffset Nonprofit LLC. nu își asumă nici un fel de responsabilitate pentru acuratețea, fiabilitatea, actualitatea sau conținutul informațiilor, documentației sau altor materiale scrise de pe site-urile web pe care le puteți accesa prin intermediul site-urilor web.

OurOffset Nonprofit LLC. își rezervă dreptul de a modifica, revizui, limita sau întrerupe disponibilitatea site-urilor sale web în orice moment. OurOffset Nonprofit LLC. nu garantează că accesul la site-urile sale web va fi neîntrerupt sau fără erori. OurOffset Nonprofit LLC. își declină în mod expres orice răspundere pentru orice daune și/sau pierderi rezultate din accesarea sau utilizarea, directă sau indirectă, a site-ului web sau a informațiilor, documentației sau a altor materiale scrise disponibile pe site-ul web, sau din imposibilitatea de a utiliza site-ul web, sau din incapacitatea de a utiliza site-ul web, sau din imposibilitatea de a utiliza site-ul web, sau din nefuncționarea corespunzătoare a site-ului web, sau din orice defect, defecțiune sau neînțelegere.

OurOffset Nonprofit LLC. nu este răspunzătoare pentru niciun conținut creat, transmis, stocat, pus la dispoziție sau publicat de către terțe părți care sunt legate sau la care se face referire de pe site-urile OurOffset Nonprofit LLC.
Unele dintre site-urile OurOffset Nonprofit LLC. pot prevedea prevederi diferite față de aceste reglementări, în conformitate cu legislația în vigoare, astfel încât cunoașterea și acceptarea reglementărilor și condițiilor de utilizare în vigoare reprezintă o condiție de utilizare a serviciilor.

EnglishHungaryRomania