„Singura modalitate de a ne asuma responsabilitatea directă pentru emisiile noastre este de a permite ca aceeași cantitate de poluanți să nu fie eliminată din aer în alte părți ale lumii. Pe scurt, o compensăm.”
(Martin Wright, Guardian Sustainable Business)

Neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon este un element esențial al sustenabilității ecologice. – (L A. R)

Info

Declarație de protecție a datelor

Declarația de protecție a datelor conține regulile referitoare la gestionarea datelor realizate în cadrul paginilor web și al serviciilor (numit împreună: Serviciu) accesibile prin domeniul sub denumirea youandicc.com și prin subdomeniile acestuia administrat de youandicc.com (Administrator), respectiv informarea referitoare la gestionarea datelor. Fondul tehnic al serviciului este asigurat de administrator, administrarea software-urilor plasate pe servere este realizat personal.

Cu începerea utilizării serviciului utilizatorii acceptă condițiile prezentei declarații. Prezenta declarație de protecție a datelor este accesibilă în mod constant pe pagina de deschidere a serviciului.

1. PERSOANA ADMINISTRATORULUI DE DATE
În privința datelor personale gestionate în contextul serviciului administratorul este gestionarul de date și nu apelează la un procesator de date. Datele personale gestionate de administrator pot fi accesate exclusiv de administrator și de angajații acestuia. Datele referitoare la utilizatorii serviciului vor fi stocate prin serverele administratorului.

2. INFORMAțIA REFERITOARE LA ADMINISTRAREA DATELOR
2.1. Înregistrarea și administrarea datelor în acest context

Utilizarea serviciului într-un anumit cerc (însă nu complet) este posibilă și fără înregistrare, respectiv fără indicarea datelor potrivite pentru identificarea personală, însă utilizarea unei părți a serviciilor accesibile prin serviciu este legată de înregistrare și astfel de indicarea datelor personale. Pe parcursul înregistrării administratorul indică clar datele ce trebuie comunicate obligatoriu și cele ce sunt opționale. Datele ce trebuie comunicate obligatoriu sunt necesare pentru asigurarea și utilizarea sigură și legală a serviciului. Datele ce trebuie comunicate obligatoriu sunt în primul rând următoarele:
(i) numele de utilizator,
(ii) parola și
(iii) adresa de e-mail.

Utilizatorul desigur poate decide să nu comunice anumite date acesta însă poate rezulta că utilizatorul nu poate beneficia de anumite servicii. Furnizarea de date în privința înregistrării este deci voluntară și baza juridică a gestionării datelor constituie acordul prealabil al celui vizat.
Conform celor menționate la punctul 2.2 al prezentei declarații administratorul și în cazul utilizării serviciului fără înregistrare va memora anumite date legate de utilizatori, după caz date ce pot fi calificate ca fiind date personale.
Perioada gestionării datelor personale rezultate în contextul înregistrării se extinde pe perioada menţinerii relației juridice existente cu utilizator și la terminarea perioadei vor fi șterse datele referitoare la utilizatorul în cauză, indicate de el. Cu toate acestea conform celor stabilite la punctul 7.1. utilizatorul poate solicita ștergerea înregistrării sale, respectiv a datelor legate de acesta.

2.2. GESTIONAREA DATELOR LEGATE DE VIZITAREA PAGINII DE INTERNET
Anumite date ale calculatoarelor utilizatorilor serviciului şi adresele IP vor fi contabilizate pentru generarea datelor de vizitare, pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a serviciului. Aceste date în anumite cazuri vor fi calificate ca fiind date personale. Despre fișierele de jurnal se va realiza statistică și loturile de jurnal vor fi stocate maxim un an pe serverul administratorului. Adresele de IP ale utilizatorilor administratorul nu ataşează de nici un alt fel de date in baza cărora persoana utilizatorului ar putea fi identificată.

2.3. PLASAREA, SCOPUL “COOKIE”-URILOR șI A “WEB BEACON”-URILOR
La utilizarea anumitor părți ale Serviciului administratorul va instala pe calculatorul utilizatorului și fișiere de date (cookie) care conțin și date ce nu pot fi aduse în legătură directă cu utilizatorul pentru înscriere de date, identificarea utilizatorului, înlesnirea celorlaltor vizite ale utilizatorului, sporirea eficienţei serviciului, expedierea unor reclame targetate sau cu alt conţinut targetat pentru utilizatorul respectiv sau în scopul studiului de piaţă. În urma utilizării fişierelor de date datele ce ajung la Administrator Administratorul nu ataşează la datele de identificare ale utilizatorului respectiv. Aşa numitele session cookie-uri la sfârşitul termenului setat în cookie-uri se şterg automat.

În browser-ul utilizatorului în privinţa cookie-urilor are următoarele posibilităţi.
(i) poate seta să primească newsletter dacă administratorul doreşte să plaseze cookie pe calculatorul său,
(ii) poate interzice oricând expedierea cookie-urilor.
În acest cerc trebuie să subliniem că neacceptarea cookie-urilor va rezulta ca în acest context anumite pagini sau funcţii nu vor funcţiona corespunzător, respectiv este posibil că utilizatorul nu va primi îndreptăţire pentru accesul la anumite date.
În afară de cookie-urile plasate de administrator pe calculatorul utilizatorului şi persoane terţe pot instala fişiere de date. Un astfel de caz poate fi de exemplu dacă utilizatorul în cadrul serviciului va vizita o altă pagină web.
Pentru scopul mai sus menţionat utilizatorul poate insera pe pagina sa web web beacon (altfel spus web bug) de la persoane terţe. Web beacon-ul este o imagine inserată pe pagina web cu ajutorul căruia pot fi urmărite vizitele efectuate pe pagina de internet. Această informaţie se numeşte şi „clickstream data”. Prin aceste date pot fi analizate obiceiurile de vizită care sunt necesare pentru îmbunătăţirea calităţii paginii de internet sau în contextul vizualizării anunţurilor. În privinţa funcţiei lor web beacon-urile se aseamănă cu cookie-urile, ele sunt folosite pentru urmărirea mişcării online a utilizatorilor. Diferenţa principală dintre cei doi este că web beacon-urile nu sunt vizibile pe pagină. Cu toate acestea utilizatorul nu are posibilitatea ca – contrar cu cookie-urile – să interzică descărcarea web bug-urilor în browserul său.

3. SCOPUL GESTIONĂRII DATELOR
În legătură cu Serviciul scopul gestionării de date realizate de administrator este:
• asigurarea eficientă a serviciului
• identificarea utilizatorilor înregistraţi
• reglementarea disputelor apărute în legătură cu utilizarea serviciului
• înlăturarea problemelor legate de funcţionare
• scop comercial direct. Aceasta din urmă utilizatorul va realiza exclusiv în baza acordului dat pentru gestionarea datelor în acest scop, în perioada acestuia, respectiv până la revocarea acordului.

4. TRANSMITEREA DE DATE, GESTIONAREA DATELOR TERŢILOR
În lipsa unei dispoziţii legale exprese administratorul numai cu acordul expres al utilizatorului respectiv va transmite persoanelor terţe datele potrivite pentru identificare personală. Acelaşi lucru este valabil şi în privinţa datelor care au ajuns în gestiunea administratorului prin folosirea fişierelor de date. Comunicarea către persoane terţe a anumitor date personale poate avea loc în următoarele situaţii:
(i) Numele de utilizator al utilizatorilor înregistraţi este dată publică accesibilă pentru oricine. Activitatea desfăşurată de utilizatorii înregistraţi în cadrul serviciului poate fi căutată de oricine în baza numelui de utilizator. În baza acestora pot fi trase şi concluzii care pot fi calificate chiar şi ca date personale şi
pe lângă acestea este posibil ca însuşi utilizatorul să-şi dezvăluie identitatea făcând posibilă identificarea personală. De asemenea utilizatorii îşi pot afişa adresa lor de e-mail şi alte date pe paginile lor web.

Publicarea unor astfel de date va avea loc exclusiv în baza hotărârii proprie a utilizatorului respectiv, ţinând cont de acestea va fi calificată publicarea voluntară a datelor personale. În cazul unor astfel de publicări utilizatorii trebuie să fie conştienţi că oricine poate face abuz de datele publicate. Acest lucru nu poate fi împiedicat de Administrator.
(ii) În legătură cu activităţile suspecte sau ilegale sesizate în cadrul Serviciului utilizatorul este autorizat să trimită sau să publice somaţii sau înştiinţări, chiar şi cu utilizarea datelor anumiţilor utilizatori.
(iii) Anumite părţi ale Serviciului (de exemplu vizualizarea reclamelor, întocmirea statisticilor de vizitare) administratorul în anumite cazuri poate realiza şi cu partenerii săi contractuali (subantreprenori). În astfel de cazuri se poate întâmpla ca anumite date de utilizatori să fie transmise unor astfel de parteneri contractuali. Cu toate acestea astfel de parteneri contractuali au obligaţia să păstreze confidenţialitatea.
Astfel de parteneri contractuali în conformitate cu principiul voluntariatului pot colecta date de utilizatori numai cu acordul utilizatorilor în parte pe drept propriu şi în scopuri personale, în conformitate cu cele cuprinse în declaraţia de protecţie de date personale a persoanei în cauză sau a societăţii.
(iv) Administratorul va colabora cu organele ce dispun de jurisdicţie de cercetare şi cu instanţe pentru elucidarea contravenţiilor comise în cadrul serviciului (de exemplu înşelăciune, lezarea drepturilor legate de opere intelectuale) şi pentru sancţionarea acestora şi va îndeplini solicitările de date bazate pe aceste dispoziţii de acte normative.

5. SECURITATEA DATELOR
Cu toate că administratorul va întreprinde măsuri de siguranţă corespunzătoare standardelor de ramură industrială, el nu va garanta că datele personale ale utilizatorilor legate de activitatea desfăşurată în cadrul serviciului sau cele vizualizate în cadrul serviciului vor fi gestionate exclusiv în modurile stabilite în prezenta declaraţie de protecţie a datelor. Şi persoane terţe sau chiar şi alţi utilizatori pot să aibă acces sau pot cerceta ilegal mesajele sau datele care intră sub incidenţa dispoziţiilor actelor normative de protecţie a datelor şi a protecţie a drepturilor de personalitate. În afară de acestea şi utilizatorul îşi poate da datele personale persoanelor terţe care le pot utiliza şi în scopuri sau în mod ilegal.
Utilizatorii au răspundere exclusivă pentru utilizarea datelor lor de identificare personală şi pentru parola lor, aici incluzând toate activităţile legate de datele de identificare personală şi de parolă. Din această cauză recomandăm ca parola legată de numele utilizatorului şi dispunerea unor astfel de date de identificare să fie păstrate secret. În cazul în care totuşi utilizatorul va dezvălui aceste date pentru terţi în urma acestuia poate pierde posibilitatea de dispunere asupra datelor gestionate de administrator în cadrul serviciului.

6. GOOGLE
6.1. GOOGLE ADSENSE
Pe pagină în cadrul sistemului de anunţuri Adsense putem vizualiza reclame. Sistemul va colecta date de la utilizatorii care dau click pe anunţ astfel încât să se afişeze reclame legate de conţinutul paginii şi nu anunţuri deranjante. Despre cercul acestor date, respectiv despre modul de utilizare vă rog citiţi directivele de protecţie a datelor ale Google.
• Google, în calitate de furnizor va folosi cookie-uri pentru vizualizarea anunţurilor pe această pagină de internet.
• DART cookie-ul folosit de Google va face posibilă ca anunţurile pentru utilizatori să fie afişate în baza vizitelor efectuate în alte locuri de internet.
• Utilizatorii pot opri folosirea DART cookie prin aplicarea directivelor de protecţie date a Google, referitoare la anunţuri şi reţea de conţinut.

6.2. GOOGLE ANALYTICS
Prezenta pagină de web foloseşte serviciul de analiză web Google Analitika oferit de Google Inc. („Google”). Google Analitika foloseşte „prăjiturele” („cookies”), fişiere de text plasate pe calculatorul dvs., al căror scop este ajutarea analizării utilizării paginii web. Informaţiile generate de „prăjiturele”, referitoare la utilizarea paginii web (aici incluzând şi adresa dvs. de IP) vor fi transmise şi stocate pe serverul Google din Statele Unite. Google va folosi aceste informaţii pentru evaluarea utilizării de către dvs. a paginii web, pentru întocmirea rapoartelor despre activităţile desfăşurate pe pagina web pentru administratorii paginilor web, respectiv pentru asigurarea altor servicii legate de activităţile desfăşurate pe pagina web şi respectiv cele legate de utilizarea internetului. De asemenea Google poate transmite aceste informaţii terţilor, în măsura în care acest lucru este prevăzut legal sau în cazul în care persoanele terţe din însărcinarea Google procesează informaţiile. Google nu va asocia adresa dvs. de IP cu alte date aflate în proprietatea Google. Prin selectarea setărilor corespunzătoare ale browserului dvs. puteţi refuza utilizarea „prăjiturelelor”, însă vă atragem atenţia că în acest caz nu veţi putea folosi toate funcţiile prezentei pagini web. Prin utilizarea acestei pagini web Dvs. vă daţi acordul pentru procesarea datelor în modul mai sus stabilit şi în scopurile mai sus menţionate.

7. DISPOZIŢII FINALE
7.1. EXERCITAREA DREPTURILOR, CĂI DE ATAC
INFORMARE
Utilizatorii sunt îndreptăţiţi să solicite informaţii prin e-mail despre gestionarea datelor lor personale, despre utilizarea acestora.

MODIFICAREA DATELOR, ŞTERGEREA DATELOR
În cadrul Serviciului utilizatorii înregistraţi au posibilitatea să modifice şi să corecteze datele comunicate de ei, pot avea acces la această funcţie prin înregistrarea în contul lor personal (account).
Utilizatorul înregistrat în scris, prin e-mail poate solicita închiderea contului său sau ştergerea datelor sale.

CĂI DE ATAC
Utilizatorul care consideră că administratorul i-a lezat dreptul de protecţie a datelor sale personale, îşi poate exercita pretenţiile în faţa instanţei civile sau poate solicita în acest sens şi ajutorul comisarului responsabil pentru protecţia datelor. Dispoziţiile legale referitoare la acesta, respectiv cele referitoare la obligaţiile administratorului de date sunt conţinute în Legea nr. LXIII din anul 1992, despre protecţia datelor personale şi publicarea datelor de interes public.

7.2. RESPONSABILITATEA
Administratorul îşi exclude orice fel de răspundere legată de informaţiile stocate, făcute accesibile sau publicate şi trimise în cadrul serviciului.
În cazul în care administratorul va afla că utilizatorul pe parcursul utilizării serviciului va comunica datele personale ale altor persoane, aducând lezare astfel drepturilor persoanelor terţe sau actelor normative sau în cazul în care datele personale sau alte date accesibile public sau obţinute ilegal în cadrul serviciului foloseşte lezând astfel drepturile persoanelor terţe sau actele normative sau în alt mod a lezat dispoziţiile cuprinse în prezenta declaraţie de protecţie a datelor, respectiv pe parcursul utilizării serviciului a cauzat pagube, administratorul va întreprinde măsurile necesare pentru despăgubire, respectiv pentru tragerea la răspundere pe cale juridică.

7.3. MODIFICARE
Administratorul îşi menţine dreptul pentru modificarea prezentei declaraţii de protecţie date. În caz de modificare administratorul va face accesibilă declaraţia modificată pe pagina de deschidere a serviciului.

EnglishHungaryRomania